महा भूलेख 7/12 उतारा औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख विना स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ व मालमत्ता पत्रक (Online Mahabhulekh property card aurangabad) पहा. थोडक्यात https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/Aurangabad/Home.aspx वेबसाईटवर आपल्या जमिनीचा ऑनलाईन सातबारा बघणे. ७/१२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर).

🌏 योजनेचे नाव:महा भूलेख औरंगाबाद महाभूमि, bhumi abhilekh Aurangabad
🌏 कोणा द्वारे आरंभ झाली:महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग
🌏 हितकारक:महाराष्ट्राचे नागरिक, 7 12 online Aurangabad District
🌏 योजनेचा उद्देश:भूमि संबंधित माहिती मिळवणे
🌏 अधिकृत वेबसाइट लिंक:bhulekh.mahabhumi.gov.in
Mahabhulekh 7 12 online aurangabad maharashtra छत्रपती संभाजीनगर 

Read Also: महाभूलेख महाराष्ट्र (7/12 8अ) ऑनलाइन पहा

MAHA Bhulekh Aurangabad: महाराष्ट्र भूमी अभिलेख औरंगाबाद  

MAHABhulekh Aurangabad (i.e. Maharashtra Bhumi Abhilekh Maha Abhilekh) महाराष्ट्र राज्याची अशी वेबसाईट आहे जी महाराष्ट्रातील नागरिकांना 7/12 उतारा, 8A उतारा आणि मालमत्ता पत्रक property card ऑनलाइन प्रदान करते. या वेबसाईटवर दर्शविलेली सातबारा, ८अ व मालमत्ता पत्रक संबंधित माहिती ही कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येत नाही. आपल्याला आपल्या जमिनी बद्दल फक्त माहिती करून घ्यायची असेल, तर त्यासाठी तलाठी कार्यालय सज्जा येथे जाण्याची काहीच गरज नाही. आपल्या जमिनी संबंधित माहिती जसे गाव नमुना नंबर 8अ सातबारा उतारा मलमत्ता पत्रक महाभुलेख वेबसाईटवर सहज मिळते. 

गाव नमुना नंबर 7/12 उतारा औरंगाबाद कसा बघावा?

 • ऑनलाईन विना स्वाक्षरीत सातबारा उतारा पाहण्यासाठी प्रथम महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची अधिकृत महाभुलेख वेबसाईट bhulekh.mahabhumi.gov.in ओपन करा.
Mahabhulekh Aurangabad How to get online 7 12 Chhatrapati SambhajiNagar
 • औरंगाबाद विभाग निवडा. (अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे ) 
 • औरंगाबाद विभाग निवडल्यानंतर ७/१२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा औरंगाबाद व त्यानंतर तालुका, गाव निवडा. (औरंगाबाद, कन्नड, खुलताबाद, गंगापूर, पैठण, फुलंब्री, वैजापूर, सिल्लोड, सोयगाव)
 • सातबारा उताऱ्याचा शोध घेण्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला सर्वे नंबर/ गट नंबर, अक्षरी सर्वे नंबर/ गट नंबर, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव इत्यादी पर्याय दिसतात. जर का आपल्याला गावातील एकूण सर्व नावे म्हणजे संपूर्ण गावाची यादी पाहायची असेल तर संपूर्ण नाव हा पर्याय निवडा. 
७ १२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा औरंगाबाद व त्यानंतर तालुका, गाव निवडा
 • सर्वात सोपा पर्याय सर्वे नंबर/गट नंबर निवडा. 
 • गट नंबर टाईप केल्यानंतर शोधा या बटणावर क्लिक करा. 
 • आपला योग्य गट नंबर निवडा कारण काही गटांमध्ये अ, ब, क किंवा एक, दोन, तीन असे पर्याय असतात.
 • सातबारा उतारा ऑनलाइन नोंदणीसाठी आपला दहा अंकी मोबाईल नंबर टाईप करा.
 • कॅपच्या तंतोतंत बरोबर टाईप करा व Verify captcha to view 7/12 वर क्लिक करा.
सातबारा उतारा ऑनलाइन नोंदणीसाठी मोबाईल नंबर कॅपच्या टाईप करा Verify captcha to view 7 12 वर क्लिक करा
 • गाव नमुना सात (अधिकार अभिलेख पत्रक) व गाव नमुना 12 (पिकांची नोंदवही) म्हणजेच सातबारा(7/12) आपल्यासमोर आहे.
७-१२ महाभुलेख सातबारा उतारा

8अ उतारा जमाबंदी पत्रक औरंगाबाद ऑनलाइन बघा 

 • औरंगाबाद ऑनलाइन 8 अ उतारा पाहण्यासाठी सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट bhulekh.mahabhumi.gov.in ओपन करा.
 • औरंगाबाद विभाग निवडा  (अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे) 
 • विभाग निवडल्यानंतर औरंगाबाद जिल्हा, तालुका, गाव निवडा.
 • खाता नंबर, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव, संपूर्ण नाव यापैकी कोणत्याही एका ची निवड करा.
 • आठ अ नोंदणीसाठी आपला दहा अंकी मोबाईल नंबर लिहा व 8अ पहा या टॅबवर क्लिक करा.
 • कॅपच्या तंतोतंत बरोबर टाईप करा व Verify captcha to view 8A वर क्लिक करा.
 • गाव नमुना आठ-अ धारण जमिनींची नोंदवही (कृषिक) आसामीवार–खतावणी जमाबंदी पत्रक आपल्यासमोर आहे.
 • या वेबसाईटवर दर्शविलेली माहिती ही कोणत्याही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार नाही.
 • कायदेशीर अथवा शासकीय बाबींसाठी वापरण्यासाठी  8 अ उतारा महाभुमी वेबसाईटवर मिळेल. 

मालमत्ता पत्रक औरंगाबाद  (Online property card Aurangabad) ऑनलाईन पाहणे

 • मालमत्ता पत्रक ऑनलाइन पाहण्यासाठी सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासन महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट bhulekh.mahabhumi.gov.in ओपन करा.
 • Online property card Aurangabad साठी विभाग निवडा  (अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे) 
 • औरंगाबाद विभाग निवडल्यानंतर जिल्हा, तालुका, गाव निवडा.
 • CTS No. /न. भु.क्र, पहिले नाव, मधील नाव, आडनाव व नाव शोधा यापैकी कोणत्याही एका ची निवड करा.
 • मालमत्ता पत्रक ऑनलाइन पाण्यासाठी आपला मोबाईल नंबर व कॅपच्या टाईप करा.
 • महाराष्ट्र जमीन महसूल( गाव, नगर व शहर भूमापन) नियम, 1969 यातील नियम 7 नमुना “ड” म्हणजेच मालमत्ता पत्रक आपल्यासमोर आहे. 

Read Also: महाभूलेख महाराष्ट्र (7/12 8अ) 7 12 utara ऑनलाइन देखें

महाभुलेख औरंगाबाद सातबारा उतारा साठी शासकीय वेबसाईट लिंक 

औरंगाबाद विभागातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल विभागाची लिंक खालीलप्रमाणे आहेत.

औरंगाबाद https://aurangabad.gov.in/mr/service/सात-बारा-उतारा/
उस्मानाबाद https://osmanabad.gov.in/mr/service/7-12-पहा/
जालना https://jalna.gov.in/mr/
नांदेड https://nanded.gov.in/mr/service/सातबारा/
परभणी https://parbhani.gov.in/mr/service/भूमी-अभिलेख/
बीड https://beed.gov.in/service/सातबारा७-१२/
लातूर https://latur.gov.in/en/service/satbara7-12/
हिंगोली https://hingoli.nic.in/mr/

Read Also: Aapli Chawdi डिजिटल नोटीस बोर्ड महसूल विभाग महाराष्ट्र शासन 

FAQs:

How to get 7 12 online in Aurangabad?

First open the website bhulekh.mahabhumi.gov.in.
Select Aurangabad section from Amravati, Aurangabad, Konkan, Nagpur, Nashik, Pune to watch satbara online.
After this select your district taluka and village. (Aurangabad, Kannad, Khultabad, Gangapur, Paithan, Phulumbri, Vaijapur, Sillod, Soigaon)
Write the survey number/gat number/name of your land.
Enter your mobile number and type the verification captcha.
We have before us Mahabhulekh 7/12 extract for Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar) district.

सातबारा ऑनलाइन औरंगाबाद कसा बघायचा?

कुणासाठीही Online Satbara बघणे झाले आहे अगदी सहज व सोपे.
सर्वप्रथम bhulekh.mahabhumi.gov.in वेबसाईट ओपन करा.
ऑनलाईन सातबारा बघण्यासाठी अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक, पुणे यापैकी औरंगाबाद विभाग निवडा.
यानंतर आपला जिल्हा तालुका व गावाची निवड करा. (औरंगाबाद, कन्नड, खुलताबाद, गंगापूर, पैठण, फुलंब्री, वैजापूर, सिल्लोड, सोयगाव)
आपल्या जमिनीचा सर्वे नंबर/ गट नंबर/ नाव लिहा.
आपला मोबाईल नंबर लिहा व व्हेरिफिकेशन कैप्चा टाईप करा.
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यासाठी सातबारा उतारा Maha abhilekh आपल्यासमोर आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top