bhulekh-mahabhumi-gov-in Mahabhulekh 7 12 online aurangabad maharashtra छत्रपती संभाजीनगर

Mahabhulekh 7 12 online Aurangabad छत्रपती संभाजीनगर 

महा भूलेख 7/12 उतारा औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य भूमि अभिलेख विना स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ व मालमत्ता पत्रक (Online Mahabhulekh property card aurangabad) पहा. थोडक्यात https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/Aurangabad/Home.aspx वेबसाईटवर आपल्या जमिनीचा ऑनलाईन सातबारा बघणे. ७/१२ पहाण्यासाठी जिल्हा निवडा औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर). 🌏 योजनेचे नाव: महा भूलेख औरंगाबाद महाभूमि, bhumi abhilekh Aurangabad 🌏 कोणा द्वारे आरंभ झाली: महाराष्ट्र शासन महसूल …

Mahabhulekh 7 12 online Aurangabad छत्रपती संभाजीनगर  Read More »